Systeemable
Systemisch Duurzame Transformaties

Systemisch Werk

 

In ons dagelijks leven, zowel werk als privé, gebruiken we vooral onze analytische vermogens. Er wordt gekeken vanuit een directe oorzaak en een direct gevolg. Het probleem wordt geanalyseerd, opgelost en gaan verder tot de orde van de dag. In sommige gevallen blijft het probleem echter steeds terug komen. Dat kan zijn omdat:

  1. Het probleem eigenlijk eigenlijk een oplossing is voor iets anders;
  2. Het probleem steeds weer terugkomt;
  3. Het probleem blijft plakken in je onderbuik.

In bovenstaande gevallen is analytische kijken dan niet meer de oplossing en wordt er ruimte gecreëerd voor systemische kijken. Systemisch werk bekijkt het probleem niet als probleem maar als symptoom van iets groters. Je werkt met het gehele systeem in plaats van de som der delen. Met het orkest in plaats van de individuele instrumenten. 


Analytische zaken spelen zich af op de bovenstroom en die kun je direct waarnemen. Systemische zaken spelen zich af op de onderstroom. In de onderstroom spelen dan zaken rondom de thema's erbij horen, balans en ordening. 

Systemisch werk helpt mij om zaken we in beweging te krijgen die zijn vastgelopen. Het is voor mij een heel mooi middel om toe te passen als coach en in mijn werk als manager.